top of page

Group

Public·12 members
Murad Prokhorov
Murad Prokhorov

Sen Anlat Karadeniz BenKaradeniz bir sevdadır, anlatılmaz yaşanır derler ya işte Karadeniz insanı da anlatılmaz yaşanır. Bir Karadenizli olarak son nefese kadar yeri geldiğinde asi, kararında hırçın, yeteri kadar dalgalı ve kararlı, dağlara çıkan patika yollar gibi dik olmak niyetiyle...
Sen Anlat Karadeniz Ben

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page